Joen alittaminen suuntaporaamalla

HELMIKUUSSA 2007


 Osuuskunta joutuu maanrakennusurakassaan suorittamaan kolme kappaletta Tervajoen alituksia sekä kolme kappaletta tienalituksia Uhkoilantiellä. 

 Nämä alitukset tehdään urakoitsijan, Tieliikelaitok- sen, pyynnöstä suuntaporaamalla eikä kaivamalla kuten alkuperäisessä suunnitelman mukaisessa työselvityksessä sekä ympäristöluvassa oli mainittu.

Suuntaporaaminen tarkoittaa vesistön, rakennuksen tms. alittamista poraamalla ensin porauslaitteella ns. pilottireikä jonka jälkeen putki tms. vedetään samaa kaivantoa pitkin takaisinpäin samalla poraamalla syntynyttä reikää isommaksi ja vetämällä tarvittavat putket kaivantoa pitkin esteen ali.

 Poraus on myös ympäristöystävällisempi menetelmä, sillä se ei häiritse pohjavesien virtauksia eikä aiheuta pohjaveden pilaantumisriskiä.

Periaatekuva


Suuntaporauksen suorittaja Vaakaporauspalvelu VPP Oy:n kalusto saapuu paikalle. Rekasta löytyvät kaikki toimenpiteessä tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.

 

 

                                  
                                                               
Porauskone on asetettu paikalleen aloituskaivannon suulle ja reiän painaminen alkaa.



 Koneella voidaan suorittaa alituksia jopa 500m asti. Normaalit matkat kuitenkin yleensä alle 300m.

Maastoon on etukäteen merkattu arvioitu putken kulkureitti vastarannalle. Poraus voi alkaa..

 Poran kärjessä oleva lähetin lähettää syvyys-, paikka- ja kaltevuustiedot maan päällä olevalle vastaanottimelle, jonka antamien tietojen avulla koneen käyttäjä osaa ohjata poran kärkeä oikeaan suuntaan. Poraus on ohjattavissa vaaka- ja pystysuun- nassa, joten linjan ei tarvitse olla suora.

 

 Poran kärjen etenemistä seurataan tutkalla ja tehdään reittiin tarvittavia korjauksia. 

 

 Pilottireiän valmistuttua operaattori vaihtaa poran kärjen paikalle aventimen, joka suurentaa porareikää. Asennettava putki vede- tään aventimen perässä reikään. Aventimeen voidaan liittää useita erikokoisia putkia tai kaapeleita.

 

 Putkiin liitetään vetosilmukka jonka avulla avennin  vetää putket tullessaan reiän läpi.

 

 Poran kärki saavuttaa vastarannalle tehdyn kaivannon vesisuihkun saattelemana.

 

       Lopulta itse pistin tulee kaivannosta läpi.

 

 Vesiputkien kiinnitykset varmistetaan ja putket viedään kaivantoon.

 

       Avennin asennetaan paikalleen. 

 

 Aventimen päähän kiinnitetään reiän kautta toiselle puolelle vedettävät vesi- ja viemäriputket.

 

 Porattaessa ja avarrettaessa reikään pumpataan vesi-bentoniittiseosta, joka toimii liukasteena sekä kuljettaa porausjätettä reiästä ja auttaa poraustunnelin pysymistä muodossa.

 

 Putket häviävät hiljalleen maan sisään poran vetäminä.

 

 Poran kärki on jo hävinnyt näkyvistä ja putket alkavat painua maan sisään.

 

 Pora tulee esiin vastarannalta vetäen perässään putkia. Alitus on suoritettu onnistuneesti ja nopeasti. Vesi- ja viemärilinjat ovat valmiit kytkettäväksi joen molemmille puolille jo kaivettuihin linjoihin. Ryhmä voi näin siirtyä seuraavalle alituspaikalle..

Kuvat otti Tapio Nuoritalo

Takaisin Galleriaan